Ekonomi

 

Ljus till Energi

PROJEKTERING - INSTALLATION - PRODUKTION

Solenergilösningar för företag, lantbruk och privatpersoner

EKONOMI & INVESTERINGSSTÖD

INVESTERINGSSTÖD

 

Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd till solceller som gäller företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner.

 

Från och med 8 Maj är det nya stödnivåer för installation av solceller. Stödet uppgår maximalt till 20 procent av installationskostnaden. Som mest kan 1,2 Mkr delas ut per solcellssystem och de stödberättigande kostnaderna får uppgå till max 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.


Stödfonden föreslås att utökas med ytterligare medel i årets höstbudget samt för 2020.

 

Investeringsstödet hanteras av Länsstyrelsen. Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. Ansökningshandlingar finns på respektive Länsstyrelses hemsida.

Vi är er behjälpliga med detta!

 

ROT-avdrag? Det går tyvärr inte att kombinera investeringsstödet och ROT-avdrag.

 

 

INVESTERINGSSTÖD FÖR LAGRING AV EGENPRODUCERAD EL

 

Bidrag om 60 % av investeringskostnaden, men maximalt 50 000 kronor.

Ska vara ansluten till elnätet och kopplad till anläggning för egenproduktion av förnybar el.

Är du intresserad av elhandel och priser

så besök gärna Nordpool.

LÖPANDE INTÄKTER

Direktanvändning av el

 

Det här är nog den viktigaste löpande intäkten som kommer med det fina beslutet

att bli egenproducent av solel!

 

Den egenproducerade elen motsvarar alltså priset ni annars skulle betalat

per kWh som köpts av elbolaget. I priset för 1 kWh såld av ditt elbolag

ingår avgifter för: elpriset, energiskatt, elcertifikatavgift & moms.

 

Med stigande elpriser i Sverige så blir egenproduktion än mer självklart!

Överskottsförsäljning

 

Den el ni producerar och som ni inte gör av med direkt hamnar i den här kategorin.

Som småskalig elproducent så kan man generellt säga att 50% av den el du producerar går som överskottsförsäljning tillbaka till elbolaget. Det är även detta du får skattereduktion för baserat på hur många kWh du sålt under året.

 

Vissa elbolag ger bättre betalt per såld kilowattimme än andra och det är fritt fram att välja köpare. Över tid så bör man räkna med att man får spotpriset, dvs det pris elbolagen köper för.

 

spotpriset låg den 16/1 2019 i el område 3 på 69,87 öre/kWh (exkl. moms och skatt).

Skattereduktion 60 öre/kWh

Skattereduktionen får du som mikroproducent för all överskottsel

du matar ut på elnätet. Dock Max 18 000kr/år vilket motsvarar 30 000kWh. Producerar ni över detta anses ni vara momspliktiga och måste registreras för detta.

 

Här kan ni välja vilket elhandelsbolag ni vill sälja överskottet till.

 

Elcertifikat

 

El producerad av solceller berättigar dig till ett elcertifikat per producerad MWh.

Staten utfärdar detta och du kan sedan sälja certifikaten till kvotpliktiga köpare som exempelvis elhandelsbolag.

 

En ny solcellsanläggning har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2045.

Priset per sålt elcertifikat varierar över tid. I Augusti 2018 låg priset på 210kr/st.

HITTA OSS

 

 

Byängsgränd 6

120 40 Årsta

 

Telefon

08-722 92 10

 

Maila oss

info@solvision.nu

 

KONTAKTPERSONER

 

 

Företagsledning

 

Tom Syversen

070-870 39 59

tom@solvision.nu

 

Joakim Jerreholt

073-403 75 38

joakim@solvision.nu

Copyright © All Rights Reserved

Org.nummer: 559185-5068